Προφίλ

logo_2016Η «ΥΔΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ»  ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε ιδρύθηκε και λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2011 με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Η εμπορία μηχανολογικού –  υδραυλικού εξοπλισμού, προϊόντων για δίκτυα – τεχνικά έργα υποδομών (δίκτυα ύδρευσης, υπονόμων – ομβρίων, αποστράγγισης προστασίας καλωδίων – οπτικών ινών κ.α.), προϊόντων ύδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και κλιματισμού αποτελούν τα αντικείμενα εμπορικής ενασχόλησης της εταιρίας, καθιστώντας την μια από τις  πιο αξιόπιστες και ανταγωνιστικές στο κλάδο της. Η εταιρία είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες μηχανολογικές μελέτες και παράλληλα να τις εφαρμόσει έχοντας δημιουργήσει ένα πλήρως εξοπλισμένο κατασκευαστικό τμήμα με έμπειρους τεχνικούς.

Οι ιδιοκτήτες της εταιρίας, Ασπιρτάκης Γιώργος και  Ασπιρτάκης Χρήστος, συνδυάζοντας την επαγγελματική πείρα που τους εξασφάλισε η επί σειρά ετών απασχόλησή τους στον τομέα των μηχανολογικών – υδραυλικών εφαρμογών και τις καινοτόμες λύσεις που τους προσφέρει η γνώση των νέων τεχνολογιών, είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τον πιο απαιτητικό επαγγελματία και ιδιώτη χτίζοντας παράλληλα σχέση εμπιστοσύνης μαζί του.

Το διαρκώς αναπτυσσόμενο πελατολόγιο της ΥΔΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ αποτελείται από ιδιώτες, κατασκευαστικές εταιρίες, εργολάβους δημοσίων έργων, ΟΤΑ, ξενοδοχειακές μονάδες κ.α. Η γκάμα των προϊόντων της εταιρίας περιλαμβάνει υλικά για κτιριακές εφαρμογές ύδρευσης – θέρμανσης, δίκτυα διανομής νερού, μεταφοράς λυμάτων, βιομηχανικών εφαρμογών, συντηρήσεων μηχανοστασίων κ.α. Η εταιρία προσφέρει τα παραπάνω λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τις εξειδικευμένες ανάγκες και διαφορετικές απαιτήσεις του κάθε πελάτη.

Η  αποκτηθείσα πείρα στις μηχανολογικές – υδραυλικές εφαρμογές, η στελέχωση της εταιρίας με μηχανολόγο μηχανικό, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και το άρτια στελεχωμένο τμήμα συνεργαζόμενων τεχνικών είναι η  εγγύηση για την παροχή λύσεων σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την διαδικασία μελέτης και εφαρμογής.

Η εταιρία διαθέτει  σύγχρονο εξοπλισμό στον τομέα της παραλαβής και φόρτωσης εμπορευμάτων. Συγκεκριμένα η ΥΔΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ έχει στην ιδιοκτησία της τρία φορτηγά διανομών (το ένα εξοπλισμένο με γερανό) με σκοπό να καλύψει τις  ανάγκες μεταφοράς και παράδοσης προϊόντων στο χώρο σας.

Στόχος της εταιρίας είναι η επένδυση στην εισαγωγή νέων και καινοτόμων τεχνολογιών, η άμεση κάλυψη των αναγκών των πελατών της, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης πάντα με  συνέπεια και αξιοπιστία προσφέροντας σε κάθε περίπτωση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής.

Η ΥΔΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ έχει πιστοποίηση διαχείρισης ISO 9001 : 2008. Επίσης τα προϊόντα της εταιρίας συνοδεύονται από πιστοποιητικά τα οποία ανταποκρίνονται σε διεθνείς προδιαγραφές.