ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

WATER CYCLEΤα προϊόντα για τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, αποτελούν το βασικό τμήμα της εμπορικής ενασχόλησης της εταιρίας. Ο όρος «Τεχνικό Έργο» περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων (σωλήνων και εξαρτημάτων σύνδεσης, αποκατάστασης, ελέγχου κ.α.) που χρησιμοποιούνται στην δημιουργία δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, υπονόμων – αποχέτευσης, ομβρίων υδάτων, αποστράγγισης, προστασίας καλωδίων κ.α.

Η εξειδίκευση της εταιρίας μας σε αυτόν τον τομέα και οι συνεργασίες με μεγάλους Ευρωπαϊκούς και Ελληνικούς οίκους παραγωγής, κατασκευής και εμπορίας σωλήνων και εξαρτημάτων, έχει οδηγήσει στο να είμαστε βασικοί προμηθευτές οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΔΕΥΑ, ΤΟΕΒ, ΔΗΜΩΝ) μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών, εργολάβων δημοσίων έργων και καταστημάτων, πάντα με γνώμονα την σχέση υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικής τιμής.

Στην κατηγοριοποίηση που ακολουθεί θα βρείτε γενικές πληροφορίες για προϊόντα έργων υποδομής. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Με τον όρο ύδρευση εννοείται η προμήθεια νερού, ή/και η άντλησή του ή/και το σύνολο των υδρευτικών έργων και μέσων με τα οποία πετυχαίνεται η παροχή του απαραίτητου νερού σε κάποιον τόπο κατανάλωσης (π.χ. πόλη, βιομηχανία κ.τ.λ.). Στη σύγχρονη εποχή τα μεγάλα συστήματα ύδρευσης αποτελούνται από σύνολο τεχνικών έργων που εξασφαλίζουν την περισυλλογή του νερού από διάφορες πηγές, ποτάμια, λίμνες (φυσικές και τεχνητές), υπόγειες φλέβες νερού κλπ., την επεξεργασία και τον κατάλληλο καθαρισμό του νερού, τη μεταφορά και αποθήκευση του νερού και την παροχή και κατανομή του στους διάφορους καταναλωτές. Η περισυλλογή του νερού από τις διάφορες δεξαμενές πραγματοποιείται με ολόκληρο δίκτυο αγωγών, υδραγωγείων κλπ. επιφανειακών ή υπόγειων. Για τη διοχέτευση του νερού στο υδρευτικό δίκτυο κάτω από την απαραίτητη πίεση, υπάρχουν τα τεχνικά έργα ρύθμισης της πίεσης. Το δίκτυο ύδρευσης χρησιμεύει για την κατανομή του νερού και την άμεση παροχή του στους τόπους κατανάλωσης. (Πηγή ΔΕΥΑ Ελασσόνας).

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ +GEORG FISCHER+

+GF+Επειδή το νερό και το περιβάλλον είναι ανεκτίμητα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή δικτύων ύδρευσης θα πρέπει να πληρούν τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας. Εφαρμόζοντας αυτή την φιλοσοφία η ΥΔΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ έχει εισάγει στην γκάμα των προϊόντων που εμπορεύεται και διανέμει, τα εξαρτήματα ηλεκτροσύντηξης και μετωπικής συγκόλλησης (electrofusion – buttfusion) +GEORG FISCHER+ (σε συνεργασία με την Αλκή-Κόμβος ΑΕ).

Τα εξαρτήματα σωλήνων πολυαιθυλενίου χρησιμοποιούνται για την δημιουργία συνδέσεων σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, καθώς και δικτύων βιομηχανικών εγκαταστάσεων.  Διακρίνονται σε (1) Εξαρτήματα που φέρουν ηλεκτρική αντίσταση και ηλεκτροσυγκολλούνται αυτογενώς επί των σωλήνων ή και των εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου και (2) Εξαρτήματα που δεν φέρουν ηλεκτρική αντίσταση είναι δηλαδή ευθέων άκρων (spigot).

Τα εξαρτήματα ευθέων άκρων διακρίνονται σε εξαρτήματα των οποίων οι διαστάσεις επιτρέπουν και την μετωπική συγκόλλησή τους αλλά και (κυρίως) την συγκόλλησή τους με ηλεκτροεξαρτήματα και σε εξαρτήματα των οποίων οι διαστάσεις (τα μήκη τους) επιτρέπουν μόνο την μετωπική συγκόλλησή τους. Τα εξαρτήματα πολυαιθυλενίου πρέπει να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών EN 12201 / ISO 4427 για νερό και EN 1555 για φυσικό αέριο.

FITTINGS 1Κατάλογος Προϊόντων +GF+

 

 

 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΠΛΑΣΤ. ΚΡΗΤ.Η εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ κατασκευάζει σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής ποιότητας από το 1973. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επιλογή των πρώτων υλών, την παραγωγή και τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής της εταιρείας βρίσκονται στο Ηράκλειο Κρήτης και είναι εξοπλισμένες με εξαιρετικά παραγωγικές γραμμές συν-εξώθησης. Η τροφοδοσία των υλικών και ο έλεγχος της διαδικασίας παραγωγής έχουν αυτοματοποιηθεί πλήρως με συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι σωλήνες της εταιρίας χρησιμοποιούνται στην ύδρευση, άρδευση, φυσικού αερίου και προστασία καλωδίων τηλεπικοινωνιών.

PIPE LIFE

Η PIPELIFE ΕΛΛΑΣ ΑΕ, μέλος του ομίλου PIPELIFE με παρουσία σε 26 χώρες, ειδικεύεται στην παραγωγή υψηλής ποιότητας συστημάτων πλαστικών σωλήνων στην Ελλάδα, από το 1992. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της στην Θήβα Βοιωτίας, παράγει συστήματα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP) και PVC με πληθώρα εφαρμογών στην οικοδομή, στα τεχνικά έργα, στην γεωργία, στην βιομηχανία, κλπ.

ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ +GEORG FISCHER+

Η εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες όπως πώληση, ενοικίαση και επισκευή μηχανών ηλεκτροσυγκόλλησης και μετωπικής συγκόλλησης του οίκου +GEORG FISCHER+. Παράλληλα διαθέτουμε πλήρη γκάμα βοηθητικών εξαρτημάτων όπως κόφτες πλαστικών σωλήνων, ξύστρες καθαρισμού, squeezers, rerounders, debeaders, μηχανές συγκράτησης και ευθυγράμμισης κ.α.

ELECTROFUSION UNITS 2.0 – 2.1          BUTTFUSION UNIT TM315ECO

MSA 2BUTT WELD

TOOLS 1 TOOLS 2

FITTINGS - MSA

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ PVC-U ΔΙΚΤΥΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ

WAVIN-PIPELIFE

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ - ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΣΚΛΗΡΟΥ PVC-U

DURALIFE›Σωλήνες από σκληρό PVC που χρησιμοποιούνται στην υπόγεια μεταφορά νερού ύδρευσης και άρδευσης αλλά και σε μηχανοστάσια και μηχανολογικές εγκαταστάσεις για πισίνες, spa κ.α. Παράγονται σε διάφορες κλάσεις ονομαστικών πιέσεων από 6 έως 16 ατμόσφαιρες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 8061-8062 και σε διαμέτρους από 50 έως 500mm. Παράγονται σε ευθεία μήκη των έξι (6) μέτρων με σύνδεση μούφας – ελαστικού δακτυλίου και μούφας ποτήρι. Τεχνικό φυλλάδιο PVC

FITTINGS

›Εξαρτήματα σκληρού PVC που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα μεταφοράς νερού ύδρευσης και άρδευσης με σύνδεση μούφας – ελαστικού δακτυλίου. Παράγονται σε μεγέθη από 50 έως 315 mm σε κλάσεις ονομαστικών πιέσεων 10 και 16 ατμοσφαιρών. Η γκάμα των προϊόντων περιλαμβάνει : καμπύλες σύνδεσης 15 – 30 – 45 –  60 και 90 μοιρών, μανσόν σύνδεσης, συστολικό μανσόν, διπλές μούφες κ.α. 

PRESSURE PVC-U

Κολλητά εξαρτήματα δικτύων PVC υψηλών απαιτήσεων πίεσης. Κατάλληλα για μηχανοστάσια, πισίνες, spa και εγκαταστάσεις χημικών υγρών. Παράγονται σε μεγέθη από 20 έως 400mm και συγκολλούνται με ειδική κόλλα πλαστικών υψηλών αντοχών.

 

 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΝΟΜΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ PVC-U

FITTINGSΠλήρης γκάμα εξαρτημάτων σκληρού PVC του οίκου WAVIN, με ελαστικό δακτύλιο.Χρησιμοποιούνται σε δίκτυα για μεταφορά ομβρίων ή λυμάτων στην αποχέτευση. Διατίθενται σε διαστάσεις από Φ110 έως Φ630, injection ή χειροποίητα. Παράγονται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 1401.

Τεχνικά φυλλάδια : Εξαρτήματα υπονόμων, Ταμπουρέτο

TERRALIFE 1

Σωλήνες από σκληρό PVC που χρησιμοποιούνται για υπόγεια μεταφορά ομβρίων ή λυμάτων στην αποχέτευση. Παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 476 στις σειρές 41 και 51, καθώς και σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 1401 και ΕΝ 13476-2 σε διαμέτρους από 110 έως 630 χιλιοστά. Παράγονται σε ευθύγραμμα μήκη των έξι (6) μέτρων ή τριών (3) μέτρων κατόπιν παραγγελίας και φέρουν στο ένα άκρο τους κατάλληλα διαμορφωμένη μούφα για την σύνδεση με χρήση ελαστικού δακτυλίου.    Τεχνικό φυλλάδιο PVC

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PE ΔΙΠΛΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΙΟ - POLIECO

POLIECOΗ Polieco Group κατοχύρωσε πρόσφατα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μια καινοτόμο διαδικασία βιομηχανικής παραγωγής για την χρήση ενός ειδικού σύνθετου υλικού (Kinext). Το σύνθετο υλικό Kinext χρησιμοποιείται για την παραγωγή διαφόρων μεγεθών καλυμμάτων φρεατίων υψηλής αντοχής. Αυτό το σύνθετο υλικό υψηλής απόδοσης μπορεί να αντικαταστήσει τα παραδοσιακά υλικά (χυτοσίδηρος, όλκιμος σίδηρος) που υπόκεινται σε φθορές. Τεχνικό φυλλάδιο ΚΙΟ

Παρακολουθήστε το βίντεο και να ανακαλύψετε όλα τα πλεονεκτήματα του σύνθετου φρεατίου KIO!

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΕ ΔΙΠΛΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Οι σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος για την προστασία ηλεκτρικών και τηλεφωνικών υπογείων δικτύων καλωδίων, παράγονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) με βάση τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 61386-24. Το εξωτερικό τοίχωμα είναι δομημένο για μεγαλύτερη αντοχή, σε παραμόρφωση και ευκαμψία. Το εσωτερικό τοίχωμα είναι λείο για την διευκόλυνση στην εισαγωγή των καλωδίων. Ο αγωγός διπλού τοιχώματος είναι διαθέσιμος από τη διάμετρο Φ40 mm μέχρι τη διάμετρο Φ200 mm και στις μπάρες και στις κουλούρες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Αντοχή σε κρούση στους -25°C.
 • Αντοχή σε συμπίεση ≥450N
 • Αντοχή σε αλλαγές θερμοκρασιών από -10°C έως +40°C χωρίς αλλοίωση των αρχικών χαρακτηριστικών.
 • Ηλεκτρική αντίσταση μόνωσης υψηλότερη από 100 Mohm.
 • Διηλεκτρική δύναμη υψηλότερη από 800 kV/cm.
 • Αντίσταση σε χημικές ουσίες.

Χάρη στην ευελιξία του, ο σωλήνας μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε έδαφος και κλίση. Η ευελιξία του σωλήνα, βοηθά στο να αποφεύγει όλα τα είδη εμποδίων χωρίς την ανάγκη για ειδικές γωνίες. Η ελαστικότητα βοηθά στην απορρόφηση όλων των πιέσεων που μπορεί να προκαλούνται από επίγειες κατασκευές. Μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε έδαφος, σε υπόγεια δίκτυα, καθώς επίσης και σε υγρά περιβάλλοντα ή περιβάλλοντα με υγρασία. Το μικρό βάρος του σωλήνα τον καθιστά εύκολο στην αποθήκευση, την μεταφορά και την εγκατάσταση. Η σύνδεση μεταξύ δύο σωλήνων γίνεται μέσω μιας εύχρηστης μούφας για την οποία δεν απαιτείται κόλληση. Για την γρήγορη σύνδεση μεταξύ του σωλήνα και της μούφας προτείνεται η χρήση λιπαντικού, γλιστρώντας το προϊόν στην εσωτερική επιφάνεια της μούφας με την εισαγωγή των ελαστικών δακτυλίων.

KIO

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

FITINGS 1FITTINGS

 

 

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ VAG ARMATUREN

VAG VALVESΟ Όμιλος VAG-Armaturen GmbH είναι ένας καινοτόμος και αξιόπιστος συνεργάτης, που βασίζει την ανάπτυξή του σε νέα πρότυπα στην τεχνολογία του καθαρού και ακάθαρτου νερού. Παράγει και διαθέτει ευρεία γκάμα προϊόντων αποτελούμενη από βάνες ελαστικής έμφραξης με ωτίδες (φλαντζωτές), βάνες μαχαιρωτές, βαλβίδες ειδικών εφαρμογών (π.χ. φράγματα), αεροεξαγωγοί καθαρού νερού και λυμάτων, βαλβίδες αντεπιστροφής, βαλβίδες ελέγχου κ.α. Τα προϊόντα του ομίλου VAG-ARMATUREN χαρακτηρίζονται από ποιότητα, αξιοπιστία, λειτουργικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Τεχνικά φυλλάδια : ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ (GATE VALVES), ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΙ (AIR VALVES), ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ-ΚΛΑΠΕ (NON RETURN VALVES, ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ (HOLLOW JET DISCHARGE VALVE

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ FUCOLLI SOMEPAL

FUCOLI 2Η εταιρία FUCOLI SOMEPAL – Fundicao de Ferro SA   εστιάζει στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη των Διαχειριστικών φορέων Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Φυσικού Αερίου και Τηλεπικοινωνιών , προσφέροντας ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα  με σεβασμό στο Περιβάλλον , την Ασφάλεια και την Υγεία.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ AVK

AVK VALVESΟ Όμιλος AVK είναι ένας βιομηχανικός όμιλος που περιλαμβάνει σήμερα 77 εταιρείες. Κύρια δραστηριότητα είναι η παραγωγή βαλβίδων, βανών και αξεσουάρ για δίκτυα ύδρευσης και διανομής φυσικού αερίου, επεξεργασίας λυμάτων και πυροπροστασίας, φράγματα και ταμιευτήρες, HVAC, χημικής επεξεργασίας, θαλασσίων και άλλων βιομηχανικών τομέων. Τα προϊόντα AVK είναι σχεδιασμένα βάση διεθνών προτύπων και πωλούνται σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα του ομίλου AVK χαρακτηρίζονται από ποιότητα, αξιοπιστία, λειτουργικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KRAUSZ & VIKING JOHNSON

KRAUSZΗ εταιρία KRAUSZ παράγει υψηλής ποιότητας εξαρτήματα σύνδεσης και αποκατάστασης δικτύων όπως υδραυλικούς σφιγκτήρες σύνδεσης και αποκατάστασης δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης κατασκευασμένους από ανοξείδωτο χάλυβα και από χυτοσίδηρο.

Τεχνικά φυλλάδια : HYDROFLEX , EZ-MAX , HYMAX

.

VIKING JOHNSON

Η Viking Johnson είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στο σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων επισκευής και σύνδεσης δικτύων καθώς και εξειδικευμένων προϊόντων που παρέχουν ειδικές λύσεις για δίκτυα πόσιμου νερού, άρδευσης, λυμάτων, φυσικού αερίου και βιομηχανικών εφαρμογών.

Τεχνικά φυλλάδια : ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ V.J.ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ V.J.

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΑΙ ΦΛΑΤΖΩΤΑ

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑΣε συνεργασία με τις μεγαλύτερες Ελληνικές βιομηχανίες επεξεργασίας και παραγωγής χυτοσιδηρών εξαρτημάτων η ΥΔΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ διαθέτει πλήρη γκάμα εξαρτημάτων σύνδεσης – αποκατάστασης δικτύων και δημιουργίας νέων διακλαδώσεων, μαύρης και εποξικής βαφής, κατασκευασμένα με αυστηρές προδιαγραφές και πιστοποιημένα με ISO 9001.

Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει : εξαρτήματα φλαντζωτά (ταφ, σταυροί, ενωτικά, καμπύλες κ.α.), σύνδεσης με μούφα και ελαστικό δακτύλιο, κολλάρα παροχών σταθερής και μεταβλητής διατομής (η μεταβλητή διατομή επιτυγχάνεται με ανοξείδωτους ζωστήρες εύρους από-μέχρι) κ.α.

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

CSA VALVESRAPHAEL VALVESARI VALVES

 

 

 

 

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΙ CSA

CSACSA είναι μια σύγχρονη κατασκευάστρια εταιρία με προσωπικό νέο και υψηλής εξειδίκευσης, έτοιμο να ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις της αγοράς, δημιουργώντας τεχνικές λύσεις υψηλής ποιότητας. Με τη βοήθεια υψηλού υπολογιστικού λογισμικού και συνεχούς έρευνας στο συγκεκριμένο πεδίο, η  CSA είναι σε θέση να προσφέρει μια αποκλειστική τεχνική υποστήριξη, μοναδική στον τομέα της. Πριν μερικά χρόνια ίδρυσε το CSAHYCONSULT  το οποίο προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλες τις προβληματικές  καταστάσεις που σχετίζονται με το πλήγμα κριού.

Η μεγάλη λίστα με προϊόντα της CSA, κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και οι καινοτόμες λύσεις που προτείνονται από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης έκαναν την  CSA μια ηγετική εταιρία στον τομέα της καθώς και σημείο αναφοράς στην παγκόσμια αγορά. Η πορεία της εταιρίας χαρακτηρίζεται από συνεχή έρευνα για τη συμπλήρωση της σειράς βαλβίδων εξειδικευμένων για έλεγχο, ρύθμιση και προστασία δικτύων μεταφοράς νερού, αποχέτευσης και πυρόσβεσης.

Η φιλοσοφία της CSA μπορεί να συνοψισθεί σε τρία θεμελιώδη σημεία : μεγάλη προσοχή στις ανάγκες των πελατών, υψηλή εστίαση στην ποιότητα των προϊόντων και επαγγελματική συνέπεια.

Αυτά τα σημεία κλειδιά μαζί με την κατάλληλη πολιτική συνεργασίας, επέτρεψαν στη CSA να αναπτυχθεί, και να αποτελεί μια εταιρία αναφοράς στον τομέα της, η οποία βασίζει την ανάπτυξή της στα ποιοτικά προϊόντα και την ικανοποίηση του πελάτη.

Η γκάμα προϊόντων της CSA περιλαμβάνει :

 • υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου HYDRAULIC VALVES
 • βαλβίδες ελέγχου πίεσης και στάθμης  PRESSURE CONTROL FLOAT VALVES
 • αεροεξαγωγούς δικτύων ύδρευσης-άρδευσης και δικτύων λυμάτων WASTE WATER AIR VALVES WATER AIR VALVES
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ RAPHAEL

RAPHAELΗ RAPHAEL ιδρύθηκε το 1949 και είναι ο πρώτος Ισραηλινός κατασκευαστής βαλβίδων ελέγχου υψηλής ποιότητας. Από τότε, η RAPHAEL είναι πρωτοπόρος στην ισραηλινή και διεθνή βιομηχανία βαλβίδων ελέγχου με ευρύ και καινοτόμο φάσμα προϊόντων. Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της RAPHAEL προσπαθεί συνεχώς για την εισαγωγή νέων και καινοτόμων προϊόντων και λύσεων για συστήματα ελέγχου νερού, συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και της βιομηχανίας. Όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο ISO 9001:2008 και να περνάνε από αυστηρές δοκιμές πίεσης στις εγκαταστάσεις δοκιμών της εταιρείας κατά τη διάρκεια της κατασκευής και συναρμολόγησης.

Τεχνικό φυλλάδιο : RAPHAEL Catalogue

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ARI

ARI VALVESΜε πάνω από 40 χρόνια εμπειρία στον κλάδο, με δέσμευση για εξυπηρέτηση, αξιοπιστία και καινοτομία η εταιρία ARI είναι μια από τις κορυφαίες στην κατασκευή και προμήθεια λύσεων για την προστασία των συστημάτων μεταφοράς υγρού σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία κατασκευάζει και εμπορεύεται πλήρη σειρά των βαλβίδων αέρα και βαλβίδων ελέγχου για τις ακόλουθες κατηγορίες :

 • Συστήματα διάθεσης λυμάτων (αστικών και αγροτικών).
 • Ύδρευση.
 • Βιομηχανικές εφαρμογές (μονάδες αφαλάτωσης, εξόρυξης και φυσικού αερίου, συστήματα ζεστού νερού).
 • Γεωργία.

Τεχνικά φυλλάδια βαλβίδων εισαγωγής-εξαγωγής αέρα για πόσιμο νερό : Σειρά S-050Σειρά D-040Σειρά D-050

Τεχνικά φυλλάδια βαλβίδων εισαγωγής-εξαγωγής αέρα για δίκτυα λυμάτων : Σειρά D-020Σειρά D-025

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ Α15, Β125, C250, D400

ΣΧΑΡΕΣ-ΦΡΕΑΤΙΑ Α15 ΣΧΑΡΕΣ-ΦΡΕΑΤΙΑ Β125 ΣΧΑΡΕΣ-ΦΡΕΑΤΙΑ C250 ΣΧΑΡΕΣ-ΦΡΕΑΤΙΑ D400ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ

 

 

 

 

 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΛΑΣΕΩΣ Α-15
ΚΛΑΣΗ Α15 ελάχιστη αντοχή 15 kN (1,5tn). Για περιοχές οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από πεζούς και ποδήλατα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Καλύμματα φρεατίων σε διάφορες διαστάσεις τετράγωνα ή ορθογώνια  με διπλό αυλάκι στο πλαίσιο για την διασφάλιση απόλυτης στεγανοποίησης. Κατασκευασμένα  από φαιό χυτοσίδηρο GG20. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται  σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΛΑΣΕΩΣ Β-125
ΚΛΑΣΗ Β 125 ελάχιστη αντοχή 125 kN (12,5tn). Πεζόδρομοι και παρόμοιας χρήσης περιοχές, πολυόροφα γκαράζ αυτοκινήτων κ.λ.π. και γενικά σε χώρους χρησιμοποιούμενους από πεζούς, ποδήλατα, μοτοσικλέτες ή ελαφριά οχήματα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Καλύμματα φρεατίων σε διάφορες διαστάσεις τετράγωνα ή ορθογώνια ή στρογγυλά κατασκευασμένα  από ελατό (σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται  σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΛΑΣΕΩΣ C-250
ΚΛΑΣΗ C 250 ελάχιστη αντοχή 250 kN (25tn). Πάρκα, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, κράσπεδα δρόμων, στα πλαϊνά τμήματα οδών και γενικά σε χώρους χρησιμοποιούμενους από πεζούς, ποδήλατα, μοτοσικλέτες, ελαφρά αλλά και μέσου βάρους οχήματα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Καλύμματα φρεατίων σε διάφορες διαστάσεις τετράγωνα ή ορθογώνια ή στρογγυλά κατασκευασμένα  από ελατό (σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται  σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΛΑΣΕΩΣ D-400
ΚΛΑΣΗ D 400 ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn). Σε όλες τις προηγούμενες εφαρμογές αλλά και σε καταστρώματα εθνικών ή αστικών δρόμων που χρησιμοποιούνται από κάθε είδους και βάρους οχήματα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Καλύμματα φρεατίων σε διάφορες διαστάσεις τετράγωνα ή ορθογώνια ή στρογγυλά κατασκευασμένα  από ελατό (σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται  σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΚΛΑΣΗΣ Α-15 & Β-125

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Προκατασκευασμένο φρεάτιο τύπου καμπάνα από σκυρόδεμα και δυνατότητα τοποθέτησης καλύμματος κλάσεως Α15 ή Β125. Δυνατότητα ενσωμάτωσης και άλλων κλάσεων κατόπιν παραγγελίας.

Περιγραφή είδους : Προκατασκευασμένο φρεάτιο τύπου καμπάνα από σκυρόδεμα για σύνδεση με ένα ή δύο υδρόμετρα.

ΣΧΑΡΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ

GALV GRADE

Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες γαλβανισμένες εν θερμώ με πλαίσιο (τελάρο) κατασκευασμένες με βασικές λάμες στήριξης και εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους. Εύκολη τοποθέτηση καθώς τα πλαίσια έχουν ελάσματα που όταν πακτωθούν δίνουν απόλυτη σταθερότητα. Κατασκευασμένες από δομικό χάλυβα με λάμες στήριξης 25/2, 25/3 και 40/5mm (ύψος/πάχος σε mm) συγκολλημένες με εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους 5×5 , 6×6 και 10x10mm όπου σχηματίζουν βροχίδα 34 x 38 mm. Το πλαίσιο (γωνία) των σχαρών έχει διαστάσεις 30x30mm και 45x45mm (ύψος/πλάτος) για τις σχάρες με λάμα στήριξης 40×5.