ΆΡΔΕΥΣΗ – ΚΗΠΟΣ

IRRIGATIONΆρδευση είναι η τεχνητή παροχή νερού σε καλλιεργούμενο έδαφος για να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη των σπαρτών. Στην αγροτική παραγωγή συνήθως χρησιμοποιείται σε ξηρές περιοχές ή και σε περιόδους περιορισμένης βροχόπτωσης, αλλά επίσης και για την προστασία των φυτών από τον παγετό. Σχετικά με την κατασκευή υποδομών άρδευσης χρησιμοποιείται και ο όρος έγγειες βελτιώσεις, που σημαίνει βελτιώσεις του εδάφους. Σημαντικά έργα άρδευσης είναι η κατασκευή φραγμάτων, η κατασκευή λιμνοδεξαμενών, η κατασκευή αρδευτικών δικτύων διανομής και οι γεωτρήσεις, τα αντιπλημμυρικά έργα, τα αποξηραντικά έργα, οι αναδασώσεις και οι ισοπεδώσεις/συστηματοποίηση εδαφών.

Η Υδροεμπορική Κρήτης σε συνεργασία με κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής σωλήνων και εξαρτημάτων, κατάλληλα για κάθε δίκτυο άρδευσης μικρό ή μεγάλο, είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες σας με πλήρη γκάμα προϊόντων είτε πρόκειται για δημιουργία νέων δικτύων ή αντικατάσταση/επιδιόρθωση υφισταμένων ή δημιουργία αυτοματισμών.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΆΡΔΕΥΣΗΣ & ΚΗΠΟΥ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

  • Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα άρδευσης διαχωρίζονται σε σωλήνες χαμηλής πυκνότητας LDPE για επιφανειακή μεταφορά και εφαρμογή του αρδευτικού νερού σε συνδυασμό με καταιονιστήρες και σταλλάκτες, σταλλακτηφόροοι, σε σωλήνες από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) για επιφανειακή εφαρμογή του αρδευτικού νερού με στάγδην άρδευση και σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) για επιφανειακή μεταφορά και διανομή νερού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣΟι σωλήνες άρδευσης συνδέονται με εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ονομαστικής πίεσης 6 ατμοσφαιρών (εξαρτήματα τύπου φις και λοκ) και εξαρτήματα ονομαστικής πίεσης 10 & 16 ατμοσφαιρών (εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης κοχλιωτά). Παράλληλα υπάρχει πλήρης γκάμα λοιπών εξαρτημάτων όπως φίλτρα, σταλάκτες καρφωτοί και αυτορυθμιζόμενοι, σέλες δημιουργίας διακλαδώσεων, εκτοξευτήρες-μικροεκτοξευτήρες, βάνες και βανάκια, εξαρτήματα σταλακτηφόρων σωλήνωνκ.α.

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΆΡΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ

HUNTER

Η εταιρία HUNTER INDUSTRIES είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παγκοσμίως με εξειδίκευση στα αυτοματοποιημένα συστήματα άρδευσης έχοντας στην γκάμα της είδη όπως προγραμματιστές ρεύματος και μπαταρίας, ηλεκτροβάνες, μπέκ, pop up κ.α.

Η πλήρης γκάμα των προϊόντων της μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πιο απλών οικιακών εγκαταστάσεων άρδευσης έως και μεγάλων εγκαταστάσεων (θερμοκήπια, καλλιέργειες μεγάλου μεγέθους κλπ.).

Παράλληλα η εταιρία μας έχει προσθέσει στην γκάμα της τα προϊόντα των οίκων RAIN BIRD, GALCON, ORBIT κ.α. με σκοπό να καλύψει κάθε ανάγκη εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου.

Τεχνικό φυλλάδιο HUNTER : HUNTER 2015

ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΆΡΔΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

METAL FITTINGS

Πλήρης γκάμα εξαρτήματων τύπου ΜΠΑΟΥΕΡ με ελαστικό δακτύλιο (αρπάγες, κεφαλές με πάσο / μούφα / ακροσωλήνιο, ελαστικοί δακτύλιοι κ.α.) σωληνομαστοί με σπείρωμα και «λέπι», σφικτήρες κ.α.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Στην Υδροεμπορική Κρήτης υπάρχει δυνατότητα κατασκευής και επιδιόρθωσης κάθε τύπου αρδευτικού εξαρτήματος όπως συλλέκτες άρδευσης, σταυροί, ενωτικά κ.α. (ακολουθεί φωτογραφικό υλικό κατασκευών)

SAMPLE 3SAMPLE 2SAMPLESSAMPLE 4

 

 

 

 

 

 

 

HUNTER