Ανάκτηση Ενέργειας για παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης

Ανάκτηση Ενέργειας για παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης

Η Υδροεμπορική Κρήτης ανέλαβε την μελέτη εφαρμογής, προμήθεια μηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού και την επίβλεψη της κατασκευής δικτύου για ανάκτηση θερμικής ενέργειας από υφιστάμενο ψύκτη 500Kw, με σκοπό την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης. Η επένδυση πραγματοποιήθηκε από ξενοδοχείο 5 αστέρων στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ανάκτηση θερμικής ενέργειας μεγέθους μέχρι και 150Kw ανάλογα με την συνολική λειτουργία του ψύκτη.

Η μελέτη και επίβλεψη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με ΜΧ ENSYS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Share this post