ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ KESSEL

ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ KESSEL

KESSEL

Οι λιποσυλλέκτες χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση λυμάτων κουζίνας και εργαστηρίων προϊόντων εστίασης,  όπως μαγειρικά λίπη και έλαια, από την παρασκευή φαγητού ή το πλύσιμο σκευών, επιφανειών χρήσης κτλ. Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα αποχέτευσης στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων είναι η συσσώρευση των στρωμάτων λίπους μέσα στο σύστημα αποχέτευσης που οδηγεί σε αρνητικές συνέπειες, όπως :

  • η αύξηση της εκπομπής οσμών
  • μειωμένη αποδοτικότητα του συστήματος αποχέτευσης
  • έμφραξη του σωλήνα
  • ενδεχόμενες πλημμύρες
  • πρόσθετες δαπάνες συντήρησης των συστημάτων αποχέτευσης (δίκτυα, αντλίες)

Η χρήση τους είναι υποχρεωτική σε :

  • Εστιατόρια (μεμονωμένα ή μέσα σε άλλες εγκαταστάσεις), Ταβέρνες, Πιτσαρίες, Snack Bar, Οινομαγειρεία, Ψητοπωλεία, Fast food, Ζαχαροπλαστεία.
  • Ιχθυοπωλεία, Κρεοπωλεία, Εργαστήρια παρασκευής φαγητού (Catering – Super market), ζύμης, γαλακτοκομικών προϊόντων, συσκευασμένων προϊόντων εστίασης .

Οι επιχειρήσεις του άρθρου 11 (παρασκευής και συσκευασίας) και του άρθρου 14 (μαζικής εστίασης) σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία (Υγειονομική Διάταξη 96967/2012) οφείλουν να διαχωρίζουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια προτού εισέλθουν στο δίκτυο αποχέτευσης και να τα συλλέγουν προς αξιοποίηση ή διάθεση. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να εγκαθιστούν και να λειτουργούν κατάλληλους λιποσυλλέκτες ώστε όσα λίπη και έλαια δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν στη πηγή τους να παγιδεύονται σε αυτούς. Επιπρόσθετα, πρέπει να τηρούν αρχείο με τις συμβάσεις τους με τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις για την αποκομιδή των λιπών και ελαίων καθώς και τα σχετικά παραστατικά τα οποία θα είναι ευχερώς διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

Φυλλάδιο λιποσυλλεκτών KESSEL

Πατήστε πάνω στον σύνδεσμο για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα.

Βίντεο 1Βίντεο 2

Share this post