ΆΡΘΡΑ

Πρόγραμμα – Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II

Το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II χρηματοδοτεί παρεμβάσεις οι οποίες θα συμβάλλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση υφιστάμενων κατοικιών με σκοπό την μείωση του κόστους λειτουργίας εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού. Εν συντομία οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος είναι οι παρακάτω :

Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης με τοποθέτηση προϊόντων που διαθέτουν ενεργειακές πιστοποιήσεις (είτε πρόκειται για λέβητες πετρελαίου, NG – LPG , αντλίες θερμότητας)
Αναβάθμιση συστημάτων για Ζεστά Νερά Χρήσης (ηλιακοί θερμοσίφωνες, αντλίες Combi)
Τοποθέτηση Θερμοπρόσοψης / Θερμομόνωσης στο κτίριο (κέλυφος και […]

Read more...

Ανάκτηση Ενέργειας για παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης

Η Υδροεμπορική Κρήτης ανέλαβε την μελέτη εφαρμογής, προμήθεια μηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού και την επίβλεψη της κατασκευής δικτύου για ανάκτηση θερμικής ενέργειας από υφιστάμενο ψύκτη 500Kw, με σκοπό την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης. Η επένδυση πραγματοποιήθηκε από ξενοδοχείο 5 αστέρων στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.
Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ανάκτηση θερμικής ενέργειας μεγέθους μέχρι και 150Kw ανάλογα με την συνολική λειτουργία του ψύκτη.

Η μελέτη και επίβλεψη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με ΜΧ ENSYS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Read more...