Μηχανολογικές Μελέτες – Εγκαταστάσεις

Το έμπειρο και πλήρως εξοπλισμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρίας, σε συνεργασία με μηχανολόγο μηχανικό, μπορεί να φέρει εις πέρας οποιαδήποτε μελέτη ή εφαρμογή απαιτηθεί. Το τεχνικά άρτιο αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την τήρηση του χρονοδιαγράμματος παράδοσης είναι οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η λειτουργία του κατασκευαστικού τμήματος της εταιρίας μας.

Υδραυλικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού και εφαρμογές επεξεργασίας νερού και λυμάτων είναι μερικές από τις βασικές κτιριακές εφαρμογές στις οποίες δραστηριοποιείται η κατασκευαστική ομάδα της εταιρίας μας. Ακόμη, αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη κατασκευή νέων λεβητοστασίων-μηχανοστασίων, αλλά και την μετατροπή υφιστάμενων εγκαταστάσεων με σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας τους.

Παρακάτω σας παραθέτουμε παραδείγματα εγκαταστάσεων και εφαρμογών που έχουν ολοκληρωθεί από την κατασκευαστική ομάδα της εταιρίας μας.

Κτιριακές Εφαρμογές

Κατασκευή λεβητοστασίων,ενδοδαπέδια θέρμανση και γενικότερα κτιριακές υδραυλικές εγκαταστάσεις.

       

Πισίνες

Κατασκευή εγκαταστάσεων πισίνας.

         

Τεχνικό Έργο

Η εξειδίκευση της εταιρίας μας στον τομέα των δημοσίων έργων μας δίνει την δυνατότητα να προμηθεύουμε με προϊόντα κατασκευαστικές εταιρίες, εργολάβους δημοσίων έργων, δημόσιες επιχειρήσεις (π.χ. ΔΕΥΑ, ΤΟΕΒ. ΔΗΜΟΥΣ κ.α.), αλλά και να εμπλεκόμαστε στο κατασκευαστικό κομμάτι οποιουδήποτε έργου.

Κτιριακές εφαρμογές

    

Εφαρμογές Ύδρευσης (κεντρικοί αγωγοί ύδρευσης, αντλιοστάσια)

         

Ειδικές Εφαρμογές-Ειδικές Κατασκευές

Μονάδα αφαλάτωσης ΔΕΥΑ Γαζίου

        

Κοπές

    

Ειδικές Κατασκευές