ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ

SAFETY 1

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ονομάζεται ο εξοπλισμός που πρέπει ο/η εργαζόμενος/η να φορά ή να φέρει κατά την διάρκεια της εργασίας του με σκοπό να προστατεύει από έναν ή περισσότερους κινδύνους την ασφάλεια και την υγεία του. Ποικίλουν ανάλογα με το είδος της εργασίας και πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας (σήμανση CE, πιστοποίηση ISO εργοστασίου παραγωγής κλπ.)

Κάθε ΜΑΠ πρέπει να είναι κατάλληλο για τους σχετικούς κινδύνους, χωρίς το ίδιο να οδηγεί σε αυξηµένο κίνδυνο. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας και να ταιριάζει σωστά στο χρήστη.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΟΦΘΑΛΜΩΝ - ΑΚΟΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΜΕΥΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΡΜΟΥ, ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΑΝΤΙΑ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

ΣΗΜΑΝΣΗ

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ