ΆΡΔΕΥΣΗ – ΚΗΠΟΣ

IRRIGATIONΆρδευση είναι η τεχνητή παροχή νερού σε καλλιεργούμενο έδαφος για να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη των σπαρτών. Στην αγροτική παραγωγή συνήθως χρησιμοποιείται σε ξηρές περιοχές ή και σε περιόδους περιορισμένης βροχόπτωσης, αλλά επίσης και για την προστασία των φυτών από τον παγετό. Σχετικά με την κατασκευή υποδομών άρδευσης χρησιμοποιείται και ο όρος έγγειες βελτιώσεις, που σημαίνει βελτιώσεις του εδάφους. Σημαντικά έργα άρδευσης είναι η κατασκευή φραγμάτων, η κατασκευή λιμνοδεξαμενών, η κατασκευή αρδευτικών δικτύων διανομής και οι γεωτρήσεις, τα αντιπλημμυρικά έργα, τα αποξηραντικά έργα, οι αναδασώσεις και οι ισοπεδώσεις/συστηματοποίηση εδαφών.

Η Υδροεμπορική Κρήτης σε συνεργασία με κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής σωλήνων και εξαρτημάτων, κατάλληλα για κάθε δίκτυο άρδευσης μικρό ή μεγάλο, είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες σας με πλήρη γκάμα προϊόντων είτε πρόκειται για δημιουργία νέων δικτύων ή αντικατάσταση/επιδιόρθωση υφισταμένων ή δημιουργία αυτοματισμών.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΆΡΔΕΥΣΗΣ & ΚΗΠΟΥ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΆΡΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ
ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΆΡΔΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
HUNTER