Πιστοποιήσεις

Η ΥΔΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ έχει πιστοποίηση ISO 9001 : 2008.

Επίσης όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από πιστοποιητικά τα οποία ανταποκρίνονται σε διεθνείς προδιαγραφές.